آماده سازی زیرساخت سرور و نصب نرم افزار

مشاوره و کارشناسی صحیح و حرفه ای قبل از خرید ، مانع اتلاف و از دست رفتن سرمایه و سبب انتخاب بهترین گزینه متناسب با نوع فعالیت و هزینه شما میگردد.

برای ارائه خدمات کامل و بهینه توسط شرکت فرایند پرداز راد ، تیم مشاوره سخت افزاری راد مشخصات حداقل های سخت افزاری مورد نیاز را برای مشتریان ارسال می نماید و به منظور تسهیل و توسعه خدمات مشاوره ای، جهت مشاوره خرید در زمینه قطعات و کانفیگ سرور و ارائه بهترین راهکارها، کارشناسان سخت افزار و شبکه راد می توانند برای ارتقا و یا تامین آن در خدمت شما باشند.

پس از عقد قرارداد و بررسی سخت افزار و شبکه سازمان مشتری و همچنین معرفی راهبر و کارشناس فناوری اطلاعات سازمان خریدار و مهیا بودن شرایط ،نصب نرم افزارهای راد بر روی سرور خریدار انجام میشود.

فرایند نصب میتواند به صورت حضوری و آنلاین انجام شود و نرم افزارهای نصب شده به راهبر خریدار تحویل میگردند تا پروسه آموزش آن آغاز گردد.