آموزش و استقرار نرم افزار

با توجه به قرارداد فروش منعقد شده و ماژول های خریداری شده، کلیه مباحث در قالب یک برنامه آموزشی به صورت گام به گام توسط کارشناس آموزش شرکت به ادمین معرفی شده از سمت مشتریان آموزش داده می شود.

در هر مرحله از آموزش ، کارشناس آموزشی بر ورود اطلاعات پایه ای و آموزش داده شده نظارت می کند و در صورت نیاز راهنمایی های لازم را می نماید.

کارشناسان راد علاوه بر آموزش مباحث مربوطه، انتقال دانش از ادمین مجموعه خریدار به پرسنل مورد نظر را تحت نظر گرفته و در صورت نیاز و بنا به صلاحدید شرکت خریدار در استقرار نرم افزار همراهی های لازم را بعمل آورده و در طی این مدت پاسخ گوی موارد و مشکلات احتمالی پیش آمده خواهد بود.

آموزش و استقرار نرم افزار

ثبت درخواست